استاندارد های بهداشتی پرسنل مجموعه بزرگ پخش تراکت ماندگار
خانه / آگهی های پخش تراکت شهر شیراز

آگهی های پخش تراکت شهر شیراز

استخدام تعدادی نیروی تراکت پخش کن در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تعدادی نیروی تراکت پخش کن در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی نیروی تراکت پخش کن با حقوق ثابت + پورسانت + بیمه جهت کار در فروشگاه در شیراز نیازمندیم. این آگهی مربوط به ۳۰ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس …

توضیحات بیشتر »

استخدام یکنفر آقا جهت پخش تراکت در سطح شهر شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام یکنفر آقا جهت پخش تراکت در سطح شهر شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یکنفر آقا جهت پخش تراکت با حقوق مکفی در سطح شهر شیراز نیازمندیم. این آگهی مربوط به ۸ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود. آیا …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کن جهت کافه در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن جهت کافه در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تراکت کن شیفت صبح و عصر جهت کافه تراس در شیراز نیازمندیم. آیا میدانید؟مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و …

توضیحات بیشتر »

استخدام جهت پخش تراکت در شهر شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام جهت پخش تراکت در شهر شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یک نیرو جهت پخش تراکت جلوی درب مغازه در شهر شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۱٬۳۳۳ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کن با حقوق ثابت در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن با حقوق ثابت در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یک نفر تراکت پخش کن ترجیحا ساکن صدرا یا گلستان با حقوق ثابت در شیراز نیامندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۱٬۳۱۱ روز پیش …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیرو جهت پخش تراکت در یک شرکت ساختمانی – شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیرو جهت پخش تراکت در یک شرکت ساختمانی – شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یک نیروی آقا جهت پخش تراکت در یک شرکت ساختمانی نقشه نگاران آتی پارس در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیرو امور خدماتی و پخش تراکت در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیرو امور خدماتی و پخش تراکت در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یک نفر نیروی آقا جهت امور خدماتی و پخش تراکت در آموزشگاه قصر اندیشه در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۱٬۲۷۶ روز …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کن در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یک تراکت پخش کن در شیراز ۲۰ متری امام خمینی روبروی پارک ایرانی نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۱٬۲۳۳ روز پیش است و منقضی شده است …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کن با فن بیان بالا در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن با فن بیان بالا در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یک تراکت پخش کن با فن بیان بالا در شیراز (روبروی فروشگاه) نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۱٬۲۱۴ روز پیش است و …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکنت پخش کن در تاکسی تلفنی آوا در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکنت پخش کن در تاکسی تلفنی آوا در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . تاکسی تلفنی آوا در شیراز به تراکت پخش کن نیازمند است.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۱٬۲۰۵ روز پیش است و منقضی شده است …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیرو جهت پخش تراکت و اخذ اشتراک در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیرو جهت پخش تراکت و اخذ اشتراک در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یک نفر جهت پخش تراکت و اخذ اشتراک در بیرون بر کاریزما در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۱٬۱۷۴ روز پیش …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیرو جهت پخش تراکت در فروشگاه آرتین در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیرو جهت پخش تراکت در فروشگاه آرتین در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی خانم و آقا جهت پخش تراکت در فروشگاه آرتین در شیراز نیازمندیم. مراجعه حضوری-متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۱٬۱۷۳ روز پیش …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کت – شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کت – شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یک تراکت پخش کن آقا ، روزانه ۳۰ هزار تومان در شیراز نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۱٬۱۳۹ روز پیش است و منقضی شده است …

توضیحات بیشتر »

استخدام کارت پخش کن در بیرون بر مهرگان در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام کارت پخش کن در بیرون بر مهرگان در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی نیروی خانم و آقا جهت پخش تراکت در بیرون بر مهرگان در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۱٬۱۲۲ روز پیش …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیرو جهت پخش تراکت در آموزشگاه علوی -شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیرو جهت پخش تراکت در آموزشگاه علوی -شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی تراکت پخش کن خانم و آقا در ساعت کار ۵ صبح الی ۱۰ صبح با حقوق روزانه ۴۰ هزار تومان در آموزشگاه علوی در شیراز نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیرو جهت پخش تراکت در آموزشگاه کنکور در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیرو جهت پخش تراکت در آموزشگاه کنکور در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی خانم جهت پخش تراکت در آموزشگاه کنکور در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۱٬۱۰۴ روز پیش است و منقضی شده …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کن جوان آقا در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن جوان آقا در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تراکت پخش کن جوان آقا متعهد، فعال ،با مدارک در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۱٬۱۰۰ روز پیش است و منقضی شده است …

توضیحات بیشتر »

استخدام تعدادی نیروی کارت پخش کن در شهر شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تعدادی نیروی کارت پخش کن در شهر شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی نیروی کارت پخش کن با روابط عمومی بالا در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۱٬۰۸۶ روز پیش است و منقضی شده …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیرو در مجتمع آموزشی فرادانش پارس در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیرو در مجتمع آموزشی فرادانش پارس در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی نیروی جوان و فعال جهت پخش تراکت در مجتمع آموزشی فرادانش پارس در شیراز ( کلیه نقاط شیراز ) نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کن مجرب در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن مجرب در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . بیرون بر بستنی پدیده در شیراز به تراکت پخش کن مجرب نیازمند است.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۱٬۰۷۹ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیرو جهت توزیع تراکت در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیرو جهت توزیع تراکت در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی نیری فعال جهت توزیع تراکت با حقوق و مزایای عالی در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۱٬۰۷۶ روز پیش است و منقضی شده …

توضیحات بیشتر »

استخدام تعدادی تراکت پخش مجرب در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تعدادی تراکت پخش مجرب در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به چند نفر تراکت پخش مجرب در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۱٬۰۵۸ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده …

توضیحات بیشتر »

استخدام تعدادی آقا جهت پخش تراکت در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تعدادی آقا جهت پخش تراکت در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . رستوران و بیرون بر ملت در شیراز به تعدادی آقا جهت پخش تراکت نیازمند است.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۱٬۰۵۵ روز پیش است و منقضی …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیرو جهت پخش تراکت در موسسه حقوقی در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیرو جهت پخش تراکت در موسسه حقوقی در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یک نفر نیروی آقا جهت پخش تراکت در یک موسسه حقوقی در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۱٬۰۳۷ روز پیش است …

توضیحات بیشتر »

استخدام تعدادی تراکت پخش کن آقا در شهر شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تعدادی تراکت پخش کن آقا در شهر شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی تراکت پخش کن آقا در شهر شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۱٬۰۳۴ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کن – تبلیغات باران در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن – تبلیغات باران در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به ۳ نفر تراکت پخش کن در تبلیغات باران در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۱٬۰۲۶ روز پیش است و منقضی شده است …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کن و ویزیتور تراکت – شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن و ویزیتور تراکت – شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی تراکت پخش کن و ویزیتور تراکت در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۱٬۰۲۰ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کن آقا در شهر شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن آقا در شهر شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یک تراکت پخش کن آقا جهت کار در آموزشگاه راسپینا در شیراز نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۱٬۰۱۷ روز پیش است و منقضی …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیروی پخش تراکت در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیروی پخش تراکت در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی نیروی پخش تراکت ( دائم ) با حقوق ثابت و بیمه و پاداش در شیراز نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۹۹۷ روز پیش است …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کن در شهر شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن در شهر شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تراکت پخش کن در شیراز نیازمندیم. حقوق عالیمتقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۹۸۹ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده …

توضیحات بیشتر »

استخدام پیک موتوری و تراکت پخش کن در شهر شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام پیک موتوری و تراکت پخش کن در شهر شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به پیک موتوری و تراکت پخش کن مجرب جهت پخش محصولات فروشگاهی با حقوق ثابت و مزایا در شهر شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کن جهت رستوران مرمر در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن جهت رستوران مرمر در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . رستوران و بیرون بر مرمر در شیراز به تراکت پخش کن مجرب نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۹۵۰ روز پیش است و …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کن با درآمد عالی در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن با درآمد عالی در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به ۱۰ نفر تراکت پخش کن با درآمد عالی در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۹۴۹ روز پیش است و منقضی شده است …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کن آقا و خانم در بیرون بر جناب خان در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن آقا و خانم در بیرون بر جناب خان در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تراکت پخش کن آقا و خانم بیرون بر جناب خان در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۹۳۵ …

توضیحات بیشتر »

استخدام تعدادی نیرو در بیرون بر آتش پاره در شهر شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تعدادی نیرو در بیرون بر آتش پاره در شهر شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی نیروی خانم و آقا، آشپز، تخته کار، تحویلدار، پیک، تراکت پخش کن جهت بیرون بر آتش پاره در شهر شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیرو جهت پخش تراکت در فست فود کابوک در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیرو جهت پخش تراکت در فست فود کابوک در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به چند نفر جهت پخش تراکت در فست فود کابوک در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۹۱۳ روز پیش است و …

توضیحات بیشتر »

استخدام تعدادی پیک موتوری و تراکت پخش کن در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تعدادی پیک موتوری و تراکت پخش کن در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی پیک موتوری و تراکت پخش کن جهت کار در بیرون بر آتیش پاره در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۹۰۵ …

توضیحات بیشتر »

استخدام تعدادی نیرو جهت پخش تراکت در سطح شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تعدادی نیرو جهت پخش تراکت در سطح شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی نیروی جوان جهت پخش تراکت در سطح شهر شیراز با ساعت کاری ۷/۳۰ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۷/۳۰ نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیرو جهت کار تراکت پخش کن در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیرو جهت کار تراکت پخش کن در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یک نفر نیرو جهت کار تراکت پخش کن در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۸۷۸ روز پیش است و منقضی شده است …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیروی آقا جهت پخش تراکت در شهر شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیروی آقا جهت پخش تراکت در شهر شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به نیروی آقا جهت پخش تراکت جلو مجتمع خلیج فارس از ساعت ۵ عصر تا ۹ شب در شهر شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط …

توضیحات بیشتر »

استخدام تعدادی نیروی آقا جهت پخش تراکت در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تعدادی نیروی آقا جهت پخش تراکت در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی نیروی آقا جهت پخش تراکت در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۸۶۶ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیرو جهت پخش تراکت – شهر شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیرو جهت پخش تراکت – شهر شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به نیرو جهت پخش تراکت با حقوق ماهیانه ۸۰۰ تومان در شیراز نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۸۵۷ روز پیش است و منقضی شده …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کن در گالری فرش دهکده در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن در گالری فرش دهکده در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . گالری فرش دهکده در شیراز به ۳ نفر تراکت پخش کن آقا نیازمند است.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۸۵۲ روز پیش است و …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیرو جهت پخش تراکت – شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیرو جهت پخش تراکت – شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی نیرو جهت پخش تراکت با حقوق ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۸۴۸ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کن در کباب گلپایگان در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن در کباب گلپایگان در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تراکت پخش کن در کباب گلپایگان در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۸۴۵ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کن در رستوران امیران در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن در رستوران امیران در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یک تراکت پخش کن ثابت جهت کار در رستوران امیران در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۸۳۴ روز پیش است و منقضی …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کن جهت کار در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن جهت کار در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یک تراکت پخش کن مجرب جهت کار در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۸۲۷ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات …

توضیحات بیشتر »

استخدام تعدادی تراکت پخش کن در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تعدادی تراکت پخش کن در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی تراکت پخش کن با حقوق اداره ی کار در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۸۲۶ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیروی تراکت پخش کن در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیروی تراکت پخش کن در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یک نفر نیروی تراکت پخش کن در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۸۲۴ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کن جهت بیرون بر مرمر – شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن جهت بیرون بر مرمر – شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی تراکت پخش کن جهت کار در بیرون بر مرمر در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۸۱۴ روز پیش است و …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کن آقا در رستوران امیران در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن آقا در رستوران امیران در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یک تراکت پخش کن آقا در رستوران امیران به صورت ثابت در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۸۰۸ روز پیش است …

توضیحات بیشتر »

استخدام تعدادی نیرو جهت پخش تراکت در شهر شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تعدادی نیرو جهت پخش تراکت در شهر شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی نیروی آقا جهت پخش تراکت در شهر شیراز نیازمدیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۸۰۸ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین …

توضیحات بیشتر »

استخدام توزیع کننده تراکت در املاک بیستون در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام توزیع کننده تراکت در املاک بیستون در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یک نفر توزیع کننده تراکت با حقوق ثابت جهت کار در املاک بیستون در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۸۰۷ روز پیش …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیروی پخش کننده تراکت در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیروی پخش کننده تراکت در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به نیروی پخش کننده تراکت با حقوق ۸۰۰/۰۰۰ تومان در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۷۶۶ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات …

توضیحات بیشتر »

استخدام تعدادی نیرو جهت پخش تراکت – شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تعدادی نیرو جهت پخش تراکت – شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی نیرو جهت پخش تراکت در شهر شیراز نیازمندیم. ساعت تماس ۸/۳۰ الی ۱۳/۳۰ و ۱۵ الی ۱۹متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۷۶۶ روز …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کن جهت بیرون بر ستاره در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن جهت بیرون بر ستاره در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی تراکت پخش کن جهت کار در بیرون بر ستاره در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۷۶۵ روز پیش است و …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیرو جهت برچسب و تراکت در شرکت پارس نوید-شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیرو جهت برچسب و تراکت در شرکت پارس نوید-شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی نیرو جهت برچسب و تراکت در شرکت پارس نوید در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۷۶۳ روز پیش است و …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیرو جهت پخش تراکت در تشریفات دهکده – شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیرو جهت پخش تراکت در تشریفات دهکده – شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی نیروی آقا جهت پخش تراکت در تشریفات دهکده در شیراز نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۷۳۷ روز پیش است و …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیرو جهت پخش تراکت در بیرون بر اردیبهشت-شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیرو جهت پخش تراکت در بیرون بر اردیبهشت-شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به نیرو کار آقا با موتور جهت پخش تراکت در بیرون بر اردیبهشت در شیراز نیازمندیم. در ساعت کار ۹ الی ۱۷ عصر – حقوق ۹۰۰ هزار تومان همراه با ناهارمتقاضیان واجد شرایط میتوانند …

توضیحات بیشتر »

استخدام تعدادی تراکت پخش مجرب در شهر شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تعدادی تراکت پخش مجرب در شهر شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعداد بسیار زیادی تراکت پخش مجرب خانم و آقا در شهر شیراز نیازمندیم. ساعت کار ۶ الی ۱۰ صبح با حقوق ۴۰۰ تومان متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیروی خانم جهت توزیع تراکت آموزشی در شهر شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیروی خانم جهت توزیع تراکت آموزشی در شهر شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی نیروی خانم فعال و توانا جهت توزیع تراکت آموزشی در سطح شهر شیراز به صورت نیمه وقت یا تمام وقت نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. …

توضیحات بیشتر »

استخدام کارگر جهت تنظیمات و پخش تراکت در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام کارگر جهت تنظیمات و پخش تراکت در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یک کارگر جهت کار در نمایشگاه مبلمان و سرویس خواب جهت تنظیمات و پخش تراکت ( جلو نمایشگاه ) در شیراز نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. …

توضیحات بیشتر »

استخدام تعدادی نیروی مجرب جهت پخش تراکت در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تعدادی نیروی مجرب جهت پخش تراکت در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی نیروی مجرب جهت پخش تراکت با ساعت کاری ۴ عصر الی ۸ شب در شیراز نیازمندیم. ساعت تماس ۱۰ صبح به بعد متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیروی جوان جهت پخش تراکت در شهر شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیروی جوان جهت پخش تراکت در شهر شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به چند نیروی جوان آقا جهت پخش تراکت در سطح شهر شیراز نیازمندیم. ساعت کاری ۸ تا ۱۴ – حقوق ماهیانه ۷۰۰ هزار تومانمتقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیروی تراکت در مجموعه گالری فرش دهکده – شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیروی تراکت در مجموعه گالری فرش دهکده – شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به نیروی تراکت آقا با شرایط سنی ۱۷ الی ۳۵ سال و با ۱ سال سابقه کار و توانمند و فعال جهت کار در مجموعه گالری فرش دهکده در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط …

توضیحات بیشتر »

استخدام مجموعه پویندگان سما خلیج فارس – شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام مجموعه پویندگان سما خلیج فارس – شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تراکت پخش کن جهت مجموعه فروشگاههای پویندگان سما خلیج فارس در شیراز نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۶۵۲ روز پیش است و منقضی …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیروی آقا جهت پخش تراکت در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیروی آقا جهت پخش تراکت در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به چند نیروی آقا جهت پخش تراکت در شیراز نیازمندیم. ساعت کاری ۸ الی ۱۲/۳۰ با حقوق ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط …

توضیحات بیشتر »

استخدام کارگر ساده جهت پخش تراکت در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام کارگر ساده جهت پخش تراکت در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به کارگر ساده جهت پخش تراکت در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۶۳۹ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیرو جهت پخش تراکت به صورت نیمه وقت در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیرو جهت پخش تراکت به صورت نیمه وقت در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به نیرو جهت پخش تراکت به صورت نیمه وقت با ماهیانه ۵۰۰/۰۰۰ تومان در شیراز نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۶۲۸ …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کن و بازاریاب جهت کار در املاک در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن و بازاریاب جهت کار در املاک در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یک نفر تراکت پخش کن و بازاریاب حرفه ای جهت کار در املاک در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیرو جهت پخش تراکت در سطح شهر شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیرو جهت پخش تراکت در سطح شهر شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به چند نیروی آقا جهت پخش تراکت در سطح شهر شیراز نیازمندیم. ساعت کاری ۸ الی ۱۲/۳۰ – حقوق ماهیانه ۶۰۰ هزار تومانمتقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیروی جوان آقا جهت پخش تراکت در شهر شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیروی جوان آقا جهت پخش تراکت در شهر شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به نیروی جوان آقا جهت پخش تراکت در شهر شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۵۸۶ روز پیش است و منقضی شده است …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیرو جهت پخش تراکت در شهر شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیرو جهت پخش تراکت در شهر شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به نیرو جهت پخش تراکت با حقوق ۵۰۰/۰۰۰ تومان در شهر شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۵۶۵ روز پیش است و منقضی شده است …

توضیحات بیشتر »

استخدام تراکت پخش کن جهت شهر شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن جهت شهر شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یک نفر تراکت پخش کن با فن بیان بالا در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی مربوط به ۵۶۵ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین …

توضیحات بیشتر »

استخدام نیرو جهت پخش آرایشی و بهداشتی ظریف در شیراز

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیرو جهت پخش آرایشی و بهداشتی ظریف در شیراز | پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت مویرگی,پخش تراکت شیراز,پخش تراکت در نایلون,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت حرفه ای,پخش تراکت در شیراز,پخش تراکت ماندگار شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به ۲ نفر فروشنده خانم و ۱ نفر نیرو جهت پخش تراکت جهت پخش آرایشی و بهداشتی ظریف در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. این آگهی …

توضیحات بیشتر »
" مشاوره / سفارش "0936-810-5297