خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : پخش تراکت در مشهد

بایگانی/آرشیو برچسب ها : پخش تراکت در مشهد

استخدام نیروی کارگر جهت پخش برچسب در شهر مشهد

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیروی کارگر جهت پخش برچسب در شهر مشهد | شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به تعدادی …

بیشتر بخوانید »

استخدام تعدادی نوجوان و جوان جهت پخش تراکت در مشهد

شرکت پخش ماندگار

استخدام تعدادی نوجوان و جوان جهت پخش تراکت در مشهد | شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به …

بیشتر بخوانید »

استخدام جهت نصب تراکت در شیفت شب و روز – مشهد

شرکت پخش ماندگار

استخدام جهت نصب تراکت در شیفت شب و روز – مشهد | شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . …

بیشتر بخوانید »

استخدام نیروی ثابت جهت پخش تراکت در مشهد

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیروی ثابت جهت پخش تراکت در مشهد | شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به نیروی ثابت …

بیشتر بخوانید »

استخدام تراکت پخش کن در خراسان رضوی

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن در خراسان رضوی | شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یک تراکت پخش …

بیشتر بخوانید »

استخدام نیرو جهت پخش تراکت در استان خراسان رضوی

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیرو جهت پخش تراکت در استان خراسان رضوی | شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یک …

بیشتر بخوانید »

استخدام کارت پخش کن در شهر مشهد

شرکت پخش ماندگار

استخدام کارت پخش کن در شهر مشهد | شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به کارت پخش کن …

بیشتر بخوانید »

استخدام نیرو جهت پخش تراکت به صورت روزمزد

شرکت پخش ماندگار

استخدام نیرو جهت پخش تراکت به صورت روزمزد | شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به نیروی خانم …

بیشتر بخوانید »

استخدام تراکت پخش کن روزمزد در مشهد

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن روزمزد در مشهد | شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به یک نیرو جهت …

بیشتر بخوانید »

استخدام تراکت پخش کن – مشهد

شرکت پخش ماندگار

استخدام تراکت پخش کن – مشهد | شرکت پخش تراکت ماندگار با سابقه نزدیک به یک دهه فعالیت موفقیت آمیز به عنوان حرفه ای ترین شرکت تبلیغاتی در زمینه های تجاری و تبلیغاتی تمام توان خود را برای خدمات رسانی به کار گرفته است . به ۲ نفر تراکت پخش …

بیشتر بخوانید »
error: اجازه کپی متن ندارید
روابط عمومی / سفارش : 5297-810-0936